KM

KM: Bilan lane skoler.

Ti ena enn renyon bann ansegnan Kreol Morisien dan SEDEC pou fer enn bilan lane skoler. Bann diskision finn port sirtou lor lantre Kreol Morisien dan Grade 11 an 2023. Ti ena osi enn bon esanz lor bann lexperyans bann ansegnan avek zot zelev dan klas.

KM